Tầm Nhìn:

  Học Viện Truyền Thông Tiếp Thị Việt Nam 
      Cổng tri thức và giải pháp chuyên gia về Truyền thông, Tiếp thị và Xây dựng Thương hiệu trong kỷ nguyên số.

Sứ Mệnh:

  Đào tạo các Nhà Tiếp thị, Truyền thông, Quảng cáo, Xây dựng Thương Hiệu theo chuẩn Thế Giới và Bản Việt. 
  Liên kết trí tuệ, nội lực và chất xám của chuyên gia trong sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo Truyền thông – Tiếp thị Việt Nam.

Giá Trị Cốt Lõi:

  Tầm nhìn MarCom Toàn cầu, thấu hiểu MarCom Bản địa.
  Tiên phong, Tín nghĩa, Bền vững, Sáng tạo và Trách nhiệm.
  Đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội thông qua hoạt động và sự lớn mạnh của VietnamMarcom.

 Văn Hóa: