Browsing loại

R&D_New Products

Năm 2017, tổng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D) của Hàn Quốc đạt 78.789,2 tỷ won (69,64 tỷ USD), tăng 13,5% so với năm 2016, cao thứ 5 thế giới, sau Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Đức.   Bộ Khoa học, công nghệ, thông tin và truyền thông Hàn Quốc ngày 27/11 công bố báo cáo “Kết quả điều…
Đọc thêm...
Mỗi năm Viettel dành 4.500 tỷ đồng cho nghiên cứu phát triển. Hiện nay hoạt động nghiên cứu KH&CN đã mang lại doanh thu, doanh thu từ khối nghiên cứu sản xuất đạt 7.600 tỷ đồng năm 2015, 10.500 tỷ đồng năm 2016, tăng trưởng 36%/năm.
Đọc thêm...
Hiện nay, Mỹ đầu tư vào R&D nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác (khoảng 550 tỷ USD/năm), chiếm 25% toàn cầu. Nhưng Trung Quốc và các nền kinh tế châu Á khác đang bắt kịp một cách nhanh chóng với tốc độ tăng trưởng cao gấp đôi. Kinh doanh tài sản trí tuệ tăng nhanh nhất trong 12 năm Các công ty…
Đọc thêm...
Mô hình kinh doanh dựa trên việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp tại thời điểm hiện tại, tuy nhiên việc giữ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp luôn sinh lời trong tương lai doanh nghiệp cần xác định được những yếu tố thay đổi trong các sản phẩm, dịch vụ…
Đọc thêm...