Browsing loại

AI | IOT | MarkTech | AdsTech | Eco System in Marketing & Sales

Microsoft đàm phán mua lại TikTok

TikTok đang có hơn 2 tỉ lượt tải xuống trên toàn cầu và mới đây được ước tính giá trị vào khoảng 50 tỉ USD. Bloomberg trích một nguồn tin giấu…