Browsing loại

AI | IOT | MarkTech | AdsTech | Eco System in Marketing & Sales

Đây là điều chỉ có trên Galaxy Note10+

Mỗi thế hệ Samsung Galaxy Note mới đều có màn hình tốt hơn phiên bản tiền nhiệm. Galaxy Note10+ vừa ra mắt đã trở thành smartphone có màn hình đẹp nhất từ…