VietnamMarcom

Thông tin liên hệ VietnamMarcom

8B, Nguyễn Trung Trực, Quận1, Tp Hồ Chí Minh

Tel: 028 38239718 ( 4 lines )

Hotline Phòng đăng ký – tuyển sinh: 0915 793 055  

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6: 8h30 đến 20h00

Thứ 7: 8h30 đến 15h00 & 18h00 – 20h00

Địa điểm gửi xe: số 135A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Địa điểm học: 8b, Nguyễn Trung Trực , Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

(Địa điểm gửi xe và địa điểm học nằm trong khuôn viên thư viện khoa học tổng hợp Tp. HCM)

www.vietnammarcom.edu.vn/    www.nhan.edu.vn/   VietnamMarcom Academy

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI - CONTACT INFO