Kỷ Niệm 20 Năm Trường VietnamMarcom – Hành trình tin yêu và hy vọng

Yêu Quý Thầy Cô Tâm Tuệ Sáng Đạo Nghiệp
Cảm Phục Trò Học Ý Chí Quyết Vươn Xa

Album hình ảnh lễ kỷ niệm 20 năm:

Welcome to Vietnam MarcomTech

X