Merkel cảnh tỉnh về Covid-19

"Chúng ta phải hiểu rằng nhiều người sẽ mắc bệnh. Các chuyên gia ước tính chừng nào virus còn tồn tại, 60-70% dân số sẽ bị nhiễm", Thủ tướng Đức Angela…

Phát hiện nhiều biến thể của nCoV

Các nhà nghiên cứu ở Viện Adolfo Lutz (IAL), Đại học São Paulo (USP) và Đại học Oxford công bố trình tự gene hoàn chỉnh của nCoV từ mẫu bệnh phẩm của một…