THẦY TRẦN KỲ NĂNG Chuyên gia trong ngành Marketing. Nhiều kinh nghiệm trong việc Tư vấn, tham vấn chủ doanh nghiệp trong việc Tái cấu trúc nguồn lực cho Doanh nghiệp. Từng tham gia giảng dạy Module Social Media Marketing tại Trung tâm điện toán Đại học Bách Khoa TP.HCM, Đại học Hoa Sen, Đại học Mỹ SaigonTech và đào tạo nhiều Doanh nghiệp Bất Động Sản tại TP.HCM
x

Welcome to Vietnam MarcomTech

X