THẦY TRẦN HOÀNG

Chủ tịch VietnamMarcom Chủ tịch Hội Marketing Việt Nam Nhà sáng lập Tổ chức Tiếp thị Nông Sản Việt, CSR Universal Library, Nhân | Humanity.   Thầy có hơn 20 năm kinh nghiệm làm công tác quản lý, giảng dạy trong ngành truyền thông, tiếp thị, quảng cáo và xây dựng thương hiệu 17 năm là Đại diện quốc gia của Hiệp Hội Quảng Cáo Quốc Tế (IAA Global) Đại diện Tập đoàn Giải thưởng Quốc tế (IAG) – New York Festivals Nhà sáng lập và đồng hành nhiều sự kiện và dự án tiên phong của ngành truyền thông, tiếp thị, quảng cáo ở Việt Nam và Châu Á Là một trong số các Movers and Shakers có ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành tại Việt Nam và Châu Á theo bình chọn của AFAA.    
x

Welcome to Vietnam MarcomTech

X