THẦY PHẠM VIỆT ANH

Chuyên gia về tăng trưởng doanh nghiệp với hơn 20 năm kinh nghiệm. Nguyên Chủ tịch Left Brain Connectors, Senior Account Director, Business Director Cowan Asia, Dentsu Inc…
x

Welcome to Vietnam MarcomTech

X