THẦY NGUYỄN QUỐC HÙNG

  Thạc sĩ, Giảng viên ĐH Kinh Tế TP.HCM, thầy có hơn 23 năm giảng dạy và tư vấn cho nhiều thương hiệu, dự án lớn…
x

Welcome to Vietnam MarcomTech

X