THẦY NGUYỄN CÔNG HẢI

Nhà quản trị, tiếp thị cao cấp với hơn 18 năm kinh nghiệm Các tập đoàn, công ty Thầy đã làm việc: Nguyên CMO của Akzo Nobel Việt Nam Marketing Director, Diageo Viet Nam Phó chủ tịch ICP, XMen, Nutifood Brand Manager, Dumex Vietnam Unilever Vietnam ( các thương hiệu P/S, Clear, Lux, Lifebuoy )  
x

Welcome to Vietnam MarcomTech

X