THẦY LÊ HỒNG PHƯƠNG

Giám đốc kinh doanh và bán hàng toàn quốc
  • Nguyên Giám đốc kinh doanh toàn quốc NISSIN Foods Japan
  • Giám đốc Kinh Doanh Toàn Quốc (Sales & Trade Marketing) Loreal Viet Nam
  • National Sales Manager Cocacola Vietnam
  • Từng làm việc tại Budweiser Việt Nam.
x

Welcome to Vietnam MarcomTech

X