CÔ ĐINH MỘNG KHA

  CEO (GĐ Vận hành) tại VietGuys-Mobile Marketing Solutions
Tiến sĩ Quản trị kinh doanh tại European University, Thụy Sỹ
Giảng viên thỉnh giảng tại Học viện Global Leadership Academy – Malaysia và VietnamMarcom
x

Welcome to Vietnam MarcomTech

X