THẦY ĐẶNG LÊ HIỀN HÒA

MBA _General Manager Les Rubis National Sales Manager Bel Vietnam Thầy có 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị bán hàng và phát triển phân phối. Các công ty, thương hiệu đã làm việc : Dumex Vietnam, LaVie, PepsiCo Vietnam,…
x

Welcome to Vietnam MarcomTech

X